Bryggkommitté

Sammankallande, ledamot i styrelsen
Magnus Lindblad, magnuslindblad12@hotmail.com

Vivassenbryggan
Mikael Tornborg, mikael.tornborg@telia.com
Lars Lundgren, lgkonsult142@gmail.com

Hotellbryggan, trä
P-O Kratz, famkratz@telia.com
Christer Magnergård, christer@magnergard.se

Hotellbryggan, betong
Magnus Lindblad, magnuslindblad12@hotmail.com

Bryggbulletin
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.