Bryggkommitté

Intresseanmälan för bryggplats vid Wivassen (Inlägg publicerat mars 2024)
Det har kommit in några förfrågningar om nya bryggplatser i Wivassen.
Om vi ska förlänga bryggan krävs minst 8 intressenter. Vi har tagit in en preliminär offert.
Kostnaden blir ca 40 000:-/plats.
Intresseanmälan skickas till Mikael Törnborg, mikael.tornborg@telia.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammankallande, ledamot i styrelsen
Magnus Lindblad, magnuslindblad12@hotmail.com

Vivassenbryggan
Mikael Tornborg, mikael.tornborg@telia.com
Lars Lundgren, lgkonsult142@gmail.com

Hotellbryggan, trä
P-O Kratz, famkratz@telia.com
Christer Magnergård, christer@magnergard.se

Hotellbryggan, betong
Magnus Lindblad, magnuslindblad12@hotmail.com

Bryggbulletin
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3