Bryggkommitté

Sammankallande, ledamot i styrelsen
Magnus Lindblad

Vivassenbryggan
Lars Lundgren
Mats Petré
Gunnar Johansson

Hotellbryggan, trä
P-O Kratz

Hotellbryggan, betong
Magnus Lindblad

Bryggbulletin
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.