Båtplatser

Uthyrning av båtplatser samt försäljning av båtplatsrätt

Avseende uthyrning av båtplatser gäller följande:

Vivassenbryggan
Bryggrättsinnehavaren anmäler sin plats till uthyrning och hittar en hyresgäst och erhåller hyra för denna. Representanter för bryggkommittén skall också hållas informerade. Blanketter i bryggpärmen måste fyllas i och undertecknas.

Hotellbryggan
Vid Hotellbryggan är det en sådan utformning på bryggplatserna att det finns ett större behov av att ibland byta bryggplats för att göra anpassningar, så att i möjligaste mån, kunna erbjuda bryggplatser som är anpassade efter storleken på båtarna. För att åstadkomma en sådan anpassning kommer vi i första hand att göra detta med sådana platser där bryggrättsinnehavaren inte avser att nyttja sin plats samt via de platser som anmäls till uthyrning.

Vid uthyrning av båtplatser skall man använda sig av det formulär som finns på "Mina sidor - Hyra bryggplats". Om man önskar hyra en båtplats så används samma formulär på "Mina sidor". Efter den 15 juni varje år kommer bryggkommittén att fördela dessa platser. Vid fördelning av platserna kommer kommittén att tillämpa principen att båtplatsrättsinnehavare med svårtillgänglig båtplats i förhållande till sin båt kommer att ges företräde till dessa platser, vid denna fördelning tas även hänsyn till de platser som blir tillgängliga enligt avsnittet ”Omflyttning av båtar” nedan. Därefter fördelas platserna enligt listan med anmälda hyresgäster. Således vet man inte som uthyrare exakt vilkent båtplats som man har för uthyrning, förrän denna fördelning gjorts. Samma princip gäller vid försäljning av båtplatsrätt, dvs att man inte själv kan bestämma exakt vilken plats man säljer.

För att få ett rättvist system vid uthyrning av båtplatser så går all uthyrning av båtplatser via bryggkommittéerna till ett pris av 2500: - per plats. Vid säsongens slut fördelas hela hyresintäkten mellan samtliga bryggrättsinnehavare som meddelat sin båtplatsrätt till uthyrning, före den 15 juni.

Bryggkommittén kommer att sträva efter att göra så få omplaceringar som möjligt och så långt som möjligt att uppfylla önskemål från de som önskar hyra en båtplats.

Omflyttning av båtar
I gällande hamnförordning står det: ”Om båtplats ej nyttjas före 15 juni och båtplatsinnehavaren inte meddelat bryggansvarig att båt kommer att läggas i senare kan bryggkommittén låna båtplatsen. Detta för att anvisa annan båtplatsinnehavare lämpligare båtplats med hänsyn till båtstorlek. Dock endast för innevarande säsong”. Denna regel kommer vid behov att tillämpas. Om regeln behöver tillämpas så kommer personlig kontakt tas med den som för tillfället står registrerad på platsen. Det kan också bli nödvändigt att omplacera båtar så att vi får de största båtarna vid de största båtplatserna.

Välj meny

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input