Aktuellt

Använd rätt konto vid inbetalning av samfällighetsavgift respektive grönområdesbidrag

På förekommen anledning vill vi påminna om att inbetalning av samfällighetsavgift respektive grönområdesbidrag skall göras till olika konton, vilket framgår av utskickade fakturor.

Samfällighetsavgift konto: 477 46 85-4

Grönområdesbidrag konto: 62 65 44-1


Årsstämman flyttad

Styrelsen har beslutat att flytta årsstämman till den 10 oktober mot bakgrund av den rådande pandemi-situationen.


Datum för städdagar, bomiläggning-, upptagning och årsstämma 2021

1/5 städdag, kl 09.00-11.00
1/5 bomiläggning, kl 13.00
2/5 årsstämma (preliminärt datum, kan ändras mot bakgrund av Corona-situationen) Flyttad till den 10 oktober.

5/6 städdag baden , kl 09.00-11.00

9/10 städdag, kl 09.00-11.00
9/10 upptagning bommar, kl 13.00

10/10 årsstämma (kallelse följer)

Vid de gemensamma aktiviteterna får var och en avgöra vad som är lämpligt med hänsyn till Corona-läget.


Vyer från Källvik i februari 2021

Bosse Stenhammar förmedlar några bilder från Källvik i februari 2021.


Sopcontainern för hushållssopor

På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att den sopcontainer som föreningen tillhandahåller endast är avsedd för hushållssopor! Ingenting annat. Annat avfalll lämnas antingen på återvinningscentralen (tidningar, förpackningar) i Loftahammar eller (grovavfall) på återvinningscentralen Grönhagen i Loftahammar.

Används inte containern på rätt sätt kan vi eventuellt inte ha den kvar vintertid.


Protokoll

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 11 oktober

Protokoll från styrelsemöte 6 september

Protokoll från styrelsemöte 11 juli

Protokoll från styrelsemöte 15 mars


Protokoll föreningsstämma 11 oktober 2020

Protokoll föreningsstämma 11 oktober 2020

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.