Aktuellt

Åtgärder inför städdagen 1 maj

Vi har fortfarande mycket ris liggande sen snövädret i slutet av januari. Att dra fram det och göra högar längs vägarna och dessutom klippa sly och lägga i högarna är uppgifter som behöver göras och som kan göras coronasäkert. Några dar efter städdagen kommer en traktor att forsla bort rishögarna.
Om ni har några frågor eller förslag angående städdagen och grönområdeskötseln, kontakta gärna styrelsen via e-post.


Städdagar och bomiläggning

På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga att mot bakgrund av den rådande pandemi-situationen är det upp till var och en att efter egen bedömning och FHM rekommendationer besluta om hur och när man vill delta vid städdagar och bomiläggning.


Protokoll från styrelsemöte 10 april

Protokoll från styrelsemöte den 10 april finns här.


Använd rätt konto vid inbetalning av samfällighetsavgift respektive grönområdesbidrag

På förekommen anledning vill vi påminna om att inbetalning av samfällighetsavgift respektive grönområdesbidrag skall göras till olika konton, vilket framgår av utskickade fakturor.

Samfällighetsavgift konto: 477 46 85-4

Grönområdesbidrag konto: 62 65 44-1


Årsstämman flyttad

Styrelsen har beslutat att flytta årsstämman till den 10 oktober mot bakgrund av den rådande pandemi-situationen.


Datum för städdagar, bomiläggning-, upptagning och årsstämma 2021

1/5 städdag, kl 09.00-11.00
1/5 bomiläggning, kl 13.00
2/5 årsstämma (preliminärt datum, kan ändras mot bakgrund av Corona-situationen) Flyttad till den 10 oktober.

5/6 städdag baden , kl 09.00-11.00

9/10 städdag, kl 09.00-11.00
9/10 upptagning bommar, kl 13.00

10/10 årsstämma (kallelse följer)

Vid de gemensamma aktiviteterna får var och en avgöra vad som är lämpligt med hänsyn till Corona-läget.


Vyer från Källvik i februari 2021

Bosse Stenhammar förmedlar några bilder från Källvik i februari 2021.


Sopcontainern för hushållssopor

På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att den sopcontainer som föreningen tillhandahåller endast är avsedd för hushållssopor! Ingenting annat. Annat avfalll lämnas antingen på återvinningscentralen (tidningar, förpackningar) i Loftahammar eller (grovavfall) på återvinningscentralen Grönhagen i Loftahammar.

Används inte containern på rätt sätt kan vi eventuellt inte ha den kvar vintertid.


Protokoll

Protokoll från styrelsemöte 10 april


Protokoll föreningsstämma 11 oktober 2020

Protokoll föreningsstämma 11 oktober 2020

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.