Välkommen till Källviks samfällighetsförening

Välkommen till Källviks samfällighetsförening

Välkommen till Källviks samfällighetsförening

Aktuellt

 

Information från Tennisklubben

Tennisklubbens  infomerar om sommarens aktiviteter, mer information hittar du här.


 

Inbjudan till Midsommarfirande

Varmt välkomna till traditionsenligt Midsommarfirande i Källvik. Mer information hittar du här.Protokoll från Föreningsstämma

Protokoll från Föreningsstämma 5 maj 2024 hittar du här.Hjärtstartare installerad vid Gula Huset

En Hjärtstartare är nu installerad vid Gula Huset på Kallmaregärdet. Hjärtstartaren är placerad i ett skåp som skyddar den även under vintertid. Instruktion gällande hur man öppnar skåpet är tydligt beskrivet på ovansidan av skåpet.
En bild på hjärtstartaren hittar du här.

Hälsar
/StyrelsenSittpyramid på plats vid Kallmaregärdet

En sittpyramid har byggts bredvid fotbollsplanen vid Kallmaregärdet. Syftet med den är att komplettera aktiviteter vid fotbollsplanen med möjligheten att hänga, umgås eller kanske bara luta sig tillbaka och ta det lite lugnt. Vid denna sittpyramid kan många få plats och vi hoppas att den kommer till användning, inte minst bland våra barn och ungdomar!
Om man vill använda mobilen är Gula Husets Wi-Fi tillgängligt. Lösenord finns på anslagstavlan vid Gula Husets veranda.
Några bilder från byggandet och från några som redan provat vår nya sittpyramid hittar du här.

Hälsar
/Styrelsen


 

Planering inför sommarens midsommarfirande

Samfälligheten i Källvik anordnar varje år midsommarfirande på Kallmaregärdet i Källvik. Sedan år 2019 cirkulerar ansvaret för att anordna midsommar mellan samtliga tolv befintliga grönområden i Källvik. I år ansvarar grönområden 4 och 5 för planering och genomförande av midsommarfirandet. Vilka fastigheter som ingår i grönområde 4 och 5 hittar du här.

Lördag den 4:e maj kl 15:00 (efter städning och bomiläggning), träffas vi som bor i grönområde 4 och 5 vid Gula Huset på Kallmaregärdet i Källvik för planering av midsommarfirandet.  Checklista för olika aktivitersom vi behöver hjälpas åt med beskrivs i en checklista som du hittar här.

Vi hoppas även i år på bra uppslutning så vi kan hjälpas åt att genomföra ännu ett trevligt och traditionsenligt midsommarfirande i Källvik!Kallelse och handlingar inför föreningsstämma den 5 maj 2024

  • Blankett för fullmakt (varje fastighet har en röst, finns flera ägare krävs fullmakt för den som skall utöva rösträtten).


Sophantering

Kontainern med sopor tas bort vecka 17. Ordinarie sommartömning av sopor vid varje fastighet startar vecka 18.Ristippen vid Månbergsvägen

Underredet till en släpvagn är dumpad vid ristippen. Ägaren till denna ombeds forsla bort den. Bild på släpvagnen ser du här.


 
Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte 29 mars hittar du här.Rättelse av felaktigt utskickade fakturor! (Publicerat 2024-03-18)

Från 1 januari 2023 blev samfälligheten registrerad för moms.
Detta var föranlett av skattemyndighetens nya och mer strikta syn på Samfälligheters momsskyldighet vilket gjorde det nödvändigt.
Vi inkluderade utgående moms i beslutad avgift så den påverkades inte beloppsmässigt under 2023.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen i fyra olika mål slagit fast att de ändrar Skatterättsnämndens ställningstagande vilket innebär att rättsläget i princip återställs till som det var innan Skatteverkets meddelade, därmed är inte längre samfälligheter föremål för mervärdesskatt.  Därför avregistrerades Källviks samfällighet från moms per 231231.

I samband med utfaktureringen av årets avgifter har det uppstått ett fel i ekonomisystemet som innebär att vissa fakturor skickats ut med förra årets avgiftsnivå inklusive moms. Dessa kommer att krediteras och nya rättade fakturor utan moms skickas ut per post i dagarna.

Sammanfattning:

  • Bortse från de fakturor som nu skickats ut där moms inkluderas och invänta nya momsfria uppdaterade fakturor.
  • Avgifterna är enligt beslut på årsstämman 2 300 kr för bebyggd fastighet och obebyggda tomer 1 000 kr för 2024.
  • Från 1 januari 2024 är Källviks samfällighet ej längre registrerad för moms.

Vi ber om ursäkt för det besvär som detta kan orsaka.

Vid frågor kontakta vår redovisningsbyrå, Stefan Desai 070-220 18 28

Vänligen
Styrelsen genom Liselotte Johansson Intresseanmälan för bryggplats vid Wivassen

Det har kommit in några förfrågningar om nya bryggplatser i Wivassen.
Om vi ska förlänga bryggan krävs minst 8 intressenter. Vi har tagit in en preliminär offert.
Kostnaden blir ca 40 000:-/plats.
Intresseanmälan skickas till Mikael Törnborg, mikael.tornborg@telia.com


Se om din fastighet, stöld i Källviksområdet har upptäckts

Tyvärr har vi fått information om att det upptäckts stöld i Källviskområdet. En båtmotor på en båt som vinterförvarats på en tomt har stulits, händelsen är polisanmäld.
Vi uppmanar till att se över din fastighet och gärna samverka grannar emellan.Tidpunkter för föreningsstämma, städdagar, bomiläggning och bomupptagning 2024

Styrelsen har beslutat om följande tider:

  • Städdag lördag 4 maj kl 09:00
  • Bomiläggning lördag 4 maj kl 13:00
  • Föreningsstämma söndag 5 maj kl 09:00
  • Städning baden lördag 8 juni kl 09:00
  • Städdag lördag 12 oktober kl 09:00
  • Bomupptagning lördag 12 oktober kl 13:00


Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte 24 februari hittar du här.Protokoll

Protokoll från föreningsstämma 5 maj 2024

Protokoll från styrelsemöte 29 mars 2024

Protokoll från styrelsemöte 24 februari 2024

Protokoll från styrelsemöte 25 november 2023

Protokoll från styrelsemöte 16 september 2023

Protokoll från styrelsemöte 10 juni 2023

Protokoll från styrelsemöte 10 juni 2023 (konstituerande)

Protokoll från föreningsstämma 7 maj 2023

Protokoll från styrelsemöte 7 april 2023

Protokoll från styrelsemöte 28 januari 2023

Protokoll från styrelsemöte 9 oktober 2022

Protokoll från styrelsemöte 13 augusti 2022

Protokoll från styrelsemöte 18 juni 2022

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 8 maj 2022

Protokoll från föreningsstämma 8 maj 2022


Försäljning av fastighet

Enligt föreningens regler skall bland annat föreningens kassör informeras av säljaren för att  registrera faktureringsadress för den nye ägaren.

Se vidare under sidan Regler - Avyttring.

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input