Regler och förordningar

Här hittar du regler hur samfälligheten (styrelse och medlemmar) förvaltar Källviksbrunnsområdet. För detaljerad information, se avsnitten nedan.

 

Avgifter och konton

Avgifterna inbetalas till föreningens huvudkonto för att därefter fördelas till respektive sektion. Vid inbetalning via Internet skall fastighetsbeteckning anges.

Avgifter för verksamhetsåret

Medlemsavgift bebyggd tomt/år  1500 kronor
Medlemsavgift obebyggd tomt/år 600 kronor
Bidrag för utebliven grönområdesstädning/dag  100 kronor
Försenad inbetalning/gång 50 kronor

Avgifter för båtplatser

Avgifterna inbetalas till föreningens huvudkonto för att därefter fördelas till respektive sektion. Vid inbetalning via Internet skall fastighetsbeteckning anges.

Bryggavgift, Hotellbryggan betong/år  1000 kronor
Bryggavgift, Hotellbryggan trä utsida/år  600 kronor
Bryggavgift, Hotellbryggan trä insida/år 200 kronor
Bryggavgift, Vivassenbryggorna/år 600 kronor
Bojavgift/år 400 kronor
Uppläggning jolle 0 kronor
Försenad inbetalning/gång 50 kronor

Bidrag för bomhanteringen vid utebliven arbetsinsats

Vivassenbryggorna vid upptagning  300 kronor
Vivassenbryggorna vid iläggning 200 kronor
Betong- och träbryggorna vid upptagning  600 kronor
Betong- och träbryggorna vid iläggning 400 kronor

Styrelsen vädjar om betalning i rätt tid. Ange fastighetsbeteckningen vid inbetalningen.

Konto Plusgirot: 477 46 85 - 4

Avyttring
Grönområden och kartor
Skötsel av den egna tomten
Stadgar
Trädavverkning
Vägar

Välj meny

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.