Regler och förordningar

Här hittar du regler hur samfälligheten (styrelse och medlemmar) förvaltar Källviksbrunnsområdet. För detaljerad information, se avsnitten nedan.

 

Avgifter och konton

Avgifterna inbetalas till föreningens huvudkonto för att därefter fördelas till respektive sektion. Vid inbetalning via Internet skall fastighetsbeteckning anges.

Avgifter för verksamhetsåren 2022-2023

  2023 2024
Medlemsavgift bebyggd tomt/år  2000 kronor 2300 kronor
Medlemsavgift obebyggd tomt/år 850 kronor 1000 kronor
Bidrag för utebliven grönområdesstädning/dag  200 kronor 200 kronor
Försenad inbetalning/gång 50 kronor 50 kronor

Avgifter för båtplatser

Avgifterna inbetalas till föreningens huvudkonto för att därefter fördelas till respektive sektion. Vid inbetalning via Internet skall fastighetsbeteckning anges.

  2023 2024
Bryggavgift, Hotellbryggan betong/år  1000 kronor 1000 kronor
Bryggavgift, Hotellbryggan trä utsida/år  600 kronor 600 kronor
Bryggavgift, Hotellbryggan trä insida/år              200 kronor 200 kronor
Bryggavgift, Vivassenbryggorna/år 600 kronor 600 kronor
Bojavgift/år 400 kronor 400 kronor
Uppläggning jolle 0 kronor 0 kronor
Försenad inbetalning/gång 50 kronor 50 kronor

Bidrag för bomhanteringen vid utebliven arbetsinsats

  2023 2024
Vivassenbryggorna vid upptagning              300 kronor 300 kronor
Vivassenbryggorna vid iläggning 200 kronor 200 kronor
Betong- och träbryggorna vid upptagning  600 kronor 600 kronor
Betong- och träbryggorna vid iläggning 400 kronor 400 kronor

Styrelsen vädjar om betalning i rätt tid. Ange fastighetsbeteckningen vid inbetalningen.

Konto Plusgirot: 477 46 85 - 4

Välj meny

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input