Nya medlemmar

Källviks samfällighetsförening hälsar er välkomna till föreningen och Källvik. Vi vill här informera er om samfälligheten, båtplatser och annat som kan vara bra att veta.

Medlemskap

Medlemskapet i Källviks samfällighetsförening är obligatoriskt. Det föreskrivs i gällande exploateringsavtal och anläggningsbeslut, där också informationsplikt mellan säljare och köpare finns inskriven. Vänligen meddela din faktureringsadress via e-post: info@kallvik.se.

Avgifter för medlemskap och båtplatser framgår av Avgifter och konton under Förvaltning.

Organisation

Källviks samfällighetsförening består av 300 fastigheter varav ca 250 är bebyggda. Samfälligheten leds enligt stadgarna av en styrelse, som välj på årsstämman i maj varje år. Samfälligheten administrerar de gemensamma grönområdena och vägarna, men området ägs av Månberget AB, Tommy Johansson och Roger Jonsson.

Samfälligheten äger också en föreningslokal kallad ”Gula huset”, vilken ligger vid Kallmaregärdet. Där genomförs bl a styrelsemöten och där finns också ett mindre förråd för verktyg, som används vid de gemensamma städdagarna.

Grönområdesregler

Gällande regelverk för skötsel av grönområdena är beslutade av stämman. Nu gällande regler hittar du här.
Där framgår bland annat att det är önskvärt att varje medlem deltar i de tre årliga s.k. städdagsomgångarna vilka syftar både till att hålla nere årsavgiften, skapa gemenskap och bibehålla Källvik rent och trivsamt.

Badmöjligheter

Inom samfälligheten finns två ordnade bad, som förvaltas av det grönområde där baden ligger. Det ena ligger vid Nyslätt, nordväst om Djupsundsvägen, det andra i längst in i Källviken, vid Lärkbryggan (se områdeskarta).

Samfällighetens medlemmar är också välkomna att bada vid Stenhammarsbryggan. Där finns fin sandstrand väster om dem. Det badet ligger söder om Stenhammarsstigen och Noras Stig (se områdeskarta).

Det finns även bra badmöjligheter vid Månberget. Vid Stenhammarsbryggan och på Månberget går det även bra att ta med hundar.

Bryggor

Inom samfälligheten finns tre bryggor, Hotellbryggan/trä, Hotellbryggan/betong och Vivassenbryggan. Varje brygga har representanter i bryggkommittén.

Varje brygga har egen ekonomi och egen bryggavgift för drift- och underhållskostnader. Bryggkommittén förslår årligen avgifterna, som sedan beslutas av årsstämman.

För att få disponera en bryggplats krävs medlemskap i samfällighetsföreningen. Se vidare i hamnförordningen.

Webbplats

Källviks samfällighetsförening har en webbplats: https://www.kallvik.se, där finns information om det mesta man som medlem behöver veta. På startsidan finns senaste nytt, så det är att rekommendera att då och då titta där. För att få e-post när viktigare uppdateringar sker så anmäl er e-postadress via Kontakta oss, till höger på sidan. Webbplatsen är det huvudsakliga verktyget för styrelsens kommunikation med medlemmarna.

Fritid

  • Varje midsommar arrangerar föreningen, med stöd av medlemmarna, midsommarfirande på Kallmaregärdet.
  • Källviks samfällighets tennisklubb är en fristående förening med egen styrelse. Endast medlem i Källviks samfällighetsförening kan vara medlem i tennisklubben.
  • Varje sommar arrangeras Källviks Masters på Loftahammars golfklubbs 9-hålsbana.
    Information om de olika fritidsaktiviteterna hittar du här.

Kontakt med styrelsen

Om ni har frågor, förslag eller synpunkter så kontakta gärna styrelsen via Kontakta oss till höger på sidan.


Områdeskarta

karta

Välj meny

Kontakta oss

Här kan du skicka meddelanden till samfällighetsföreningen. Vill du t ex ha ett meddelande när webbsidorna uppdaterats så meddela din nya eller ändrade e-postadress här. Fält märkta med * är obligatoriska att fylla i. Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan.
Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i din adress.
Vänligen fyll i din fastighets-id.
Vänligen fyll i telefonnummer.
Vänligen fyll i epostadress.
Invalid Input