Utevärdinnan

 

Under Åtvidabergstiden i Källvik anställde Stiftelsen Elof Erikssons Semesterkoloni barnsköterska, postföreståndare och utevärdinna förutom köks- och städpersonal.
Syftet med anläggningen var att bereda en hälsosam vistelse för i första hand de kollektivanställdas familjer. Utevärdinnan hade till uppgift bl a att ordna utflykter i skärgården.
Hon skrev dagbok somrarna 1951-53.

Här är hennes (renskrivna) dagbok.

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.