Drakenhaveriet

7 februari 1979 ringde någon till mina föräldrar Ann-Marie och Rune Berggren i Stockholm och meddelade att ett drakenplan störtat mitt i min morfar John Kallstenius villa Månbacken i Källvik. Sedan alla parter sansat sig, visade det sig att ett av två drakenplan exploderat över viken. Piloten sköt ut sig och landade välbehållen i ett träd.

Den stora motorn tog först mark på östra sidan av Källviken, studsade över till västsidan och flög, observerad av Alice Rydberg som talade i telefon (samtalet finns inspelat), in mellan Gerda Roosval-Kallstenius ateljé och flaggstången intill och tog tillfälligt mark, eller golv, i Månbackens jungfrukammare, som blev totalt utblåst och bortblåst, så när som på den lilla jugendglaslampan i taket. Motorn tog sedan ett sista, desperat hopp och slutade sin färd utanför Djupsundsstugans brygga. Stugan byggdes 1921 åt Gerda Roosval-Kallstenius syster Ellen Roosval, som testamenterade den till min mor Ann-Marie Berggren f. Kallstenius. Den ägs numera av min syster Anne Dahlbeck.

Vi är tacksamma att ingen jungfru låg i Månbackens kammare. Det var midvinter, så morfars jungfru Karin Svensson befann sig i säkerhet i jungfrukammaren på Torstenssonsgatan 8 i Stockholm.

Mina föräldrar, min svåger och min man for omedelbart till Källvik. Det gjorde även folk från F13 och F14, haverikommissionen, försäkringsbolaget och, vill jag minnas, försvarsdepartementet. Infarten till Källvik spärrades av av militär. Stället i sundet där motorn landat var av störst intresse. Där uppgavs finnas ett giftigt ämne.

Jungfrukammarens tak är golvet i Gottfrid Kallstenius ateljé. Det hängde ner i en oroväckande vinkel. Rummet bredvid blev också skadat.

Medan motorn flög och studsade splittrades den. Marken var full av metallskrot. Plåtbitar hade borrat sig in i träden och det utblåsta rummet och dess inventarier av trä och textil hade spritts över den snöiga tomten. Delar av motorn hittades flera kilometer bort och vi plockade skrot i hinkar i flera år.

När jaktplanen flyger över taket, tänker jag numera att statistiskt sett kan det inte hända igen.

Den tidigare jungfrukammaren blev det enda vinterbonade rummet på Månbacken och ska hysa den sjätte generationen sommargäster.

Charlotte Klingberg

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.