Brunnshuset

Brunnshuset Brunnen i Källvik upptäcktes i slutet av 1700-talet, där Brunnshuset i dag ligger. Brunnshuset är det enda återstående minnet av kurverksamheten vid Källviks Brunn. Det tjänade som komplement till Badhuset/Brunnssalongen, som låg intill Lärkbryggan/Barnbadet.

Många av det tidiga seklets gäster i Källvik gick morgon och kväll till brunnen nere vid sjön för att dricka av det järnhaltiga vattnet. I brunnsläkarens ordinationer ingick olika typer av varma och kalla bad och ansenliga mänger källvatten. För en del kurer skulle man dricka upp till tio glas per gång varje dag under en treveckorsperiod. Brunnsverksamheten drog mycket folk till Källvik.

Brunnshuset 1990 9

Brunnshuset innan restaureringen

Brunnshuset är på veckosluten på sommaren öppet för besök från boende och turister.

Medlemmarna i samfälligheten har möjlighet använda huset för egna arrangemang.

Brunnshuset nu

Brunnshuset efter restaureringen

Brunnshusets vänner

Föreningen Brunnshusets vänner bildades i slutet av 90-talet av ägarna till de angränsande fastigheterna inom Grönområde 2 med syftet att underhålla och restaurera huset och närliggande område för att behålla ett kulturhistoriskt minnesmärke från brunnsepoken. Samfälligheten ansåg sig vid det tillfället sakna medel och mandat för ett sådant åtagande. Vännerna har sedan dess på egen bekostnad förvaltat huset, som vid tre tillfällen, 1998, 2005 och 2012, genomgått genomgripande underhåll. Brunnshuset efter restaureringarna 2005 och 2012.

För ytterligare information om Brunnshuset och dess historia och bokningar kan man hänvända sig till:

Henrik Tufvasson Lilla Lövhyddan, Idenborgsvägen 8 Tfn 0735-19 93 10 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Göran Book Societetshuset, Källviksbrunnsvägen 7 Tfn 076-22 63 78