181014

Källviks Samfällighetsförening 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 14 oktober 2018 i Gula Huset.

 Närvarande:

          Per G Nilsson (PG)

          Lotta Johansson (LJ)

          Magnus Lindblad (ML)

          Marie-Louise Nordenborg (MN)

          Marie Cannervik (MC)

§ 1  Mötet öppnas

PG öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2  Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 3  Föregående mötesprotokoll

MN gick igenom protokollet från förra styrelsemötet.

§ 4  Ekonomi

LJ gick igenom ekonomin som är fortsatt god, dock hamnade hela kostnaden för snöröjningen förra vintern på 2018.

De som vill ha faktura via e-post, på sin medlemsavgift från samfälligheten, kommer att få information om detta på webbplatsen. Det kommer att spara både tid och pengar för föreningen.

Det tidigare beslutet, att tennisklubben ska debiteras 600:- i mån för administrativa tjänster, kommer nu att aktualiseras.

§ 5  Rapport från Info-gruppen

Fiber är nu installerat i Gula huset. Sommartid kommer det att finnas ett gästabonnemang som är tillgängligt för de som vistas runt Gula huset. Beslutades att köpa in 100 st hundpåsedekaler som kommer att distribueras till de som är intresserade.

§ 6  Rapport från GVB-gruppen

Området har haft åverkan på 3 st båtar, där växeldrevet har tagits bort, dvs den nedre delen av motorn. Det har även skett stölder av bensin. Det har bl a kommit upp förslag om att sätta upp kameror. Varje bryggkommitté får ta ställning till åtgärder, det är ingenting som styrelsen kommer att hantera.

 Under v. 43 kommer det dykare och inspekterar trä- och betongbryggan. Samtliga träsargar på betongbryggan kommer att bytas under hösten och våren.

 Grusning av Månbergsvägen, Handelsbodsvägen och Stenhammarsstigen är beställt. Höstslåttern är gjord i hela området.

 Grus flyttas från högen vid Paviljongen och Idenborgsvägen till vändplan vid Kallsteniusstigen. Det kommer att läggas ut på stigen till Månberget av grönområde 3.

 Vägskyltar med ”Handelsbodsvägen” och ”återvändsgata” är nu uppsatta vid infarten till Handelsbodsvägen.

 Övriga gatuskyltar skulle tvättas på städdagen, men det var tydligen inte så lätt. Styrelsen tittar på vad som går att göra.

Röjsågen är inköpt och invigdes av grönområde 1 under städdagen. Den fungerar bra och det kommer att komma information om hur den används och hur man bokar den.

§ 7  Övriga frågor

Röjning av vass kommer bara att göras mellan bryggorna och nära stranden.

§ 8  Mötet avslutas

PG tackade för ett bra möte och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                         Justeras

Marie-Louise Nordenborg                       Per G Nilsson

 

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.