180603_k

Källviks Samfällighetsförening

Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för Källviks Samfällighetsförening söndagen den 3 juni 2018 i Gula huset.

Närvarande:                         Ordinarie ledamöter

                                                Tommy Larsson (TL)

                                                Per G Nilsson (PN)

                                                Bo Stenhammar (BS)

                                                Magnus Lindblad (ML)

                                                Marie-Louise Nordenborg (MN)

                                               Suppleanter

                                                Rolf Johansson (RJ)

§ 1

TL öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Den nya styrelsen konstituerades enligt följande:

Ordförande:                         Tommy Larsson

Vice ordförande:                  Per G Nilsson

Kassör:                                 Liselotte Johansson

Sekreterare:                         Marie-Louise Nordenborg

Ledamöter:                           Bo Stenhammar

                                             Magnus Lindblad

Suppleanter:                         Tommy Pålsson

                                              Marie Cannervik

                                              Rolf Johansson

§ 3

Tecknande av föreningens firma

Ordförande Tommy Larsson och kassör Liselotte Johansson tecknar firma var för sig.

§ 4

Föreningens adress är som tidigare:

Tommy Larsson

Plankgatan 60

602 19 Norrköping

§ 5

Arbetsgrupperna fortsätter som tidigare, dvs befintlig sammansättning.

§ 6

Mötestider för det kommande verksamhetsåret:

Lördag 4/8 kl 09.00

Lördag 8/9 kl 09.00

Söndag 14/10 kl 09.00

§ 8

Mötet avslutades.

Vid protokollet                                                                                   Justeras

 

Marie-Louise Nordenborg                                                               Tommy Larsson

© Källviks samfällighetsförening
c/o Tommy Larsson
Karlsrovägen 5, 590 95 Loftahammar
Design av Vallagruppen AB.