KÄLLVIKS SAMFÄLLIGHETHEM | FÖRVALTNING | FRITID | KULTUR
FÖRENINGENS HEMSIDAStyrelse | Protokoll | Regler | Övrigt

Logotyp för Källviks samfällighet

Städning

Städdagar bestäms för varje år. Läs på hemsidan

Eldning på tomtmark är tillåten från oktober till sista april. Beroende på omfattning och väderlek skall brandförsvaret informeras. Bevakning ska alltid ske vid sådan vind, att ingen drabbas av störande rök. Tänk på att de flesta på dagtid vill kunna vara ute i sina trädgårdar och då det blåser mer än på kvällen ,som därmed blir en bättre tidpunkt att elda på. Informera gärna dina grannar i förväg. De kanske väntar gäster eller har annat skäl till varför eldning just då är olämpligt. Eldning ska alltid ske restriktivt, helst inte på helger och framför allt inte storhelger.

Kommunens regelverk kring eldning framgår av dess hemsida, www.vastervik.se. Brandkåren larmas via 112 . 
Alternativ till eldning
Utvecklingen talar för kompostering i stället för eldning. Föreningen rekommenderar dessutom användning av ristippen vid Kallmaregärde, där ris, löv och gräs, dvs allt organiskt material kan slängas . Risupplaget  töms omedelbart efter vårens sista städdag, den 2 juni, och öppnas åter först till hösten.

Städområden

Karta över städområden